Το συνέδριο οργανώνεται από τον Επιστημονικό Σύλλογο του ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο συνεδριακό χώρο "TRIAENA BUSINESS CENTER", που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μεσογείων 15 (Αθήνα), στον 1ο όροφο. Ας δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του.

Ημερομηνίες συνεδρίου: 6 και 7 Μαΐου 2023, Σαββατοκύριακο. Ώρες, από 09.30 π.μ. ως 20.00

Το συνέδριο αφορά:

Eκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάθε ειδικότητας, Προπτυχιακούς Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/ριες, Μεταπτυχιακούς, Yποψήφιους Διδάκτορες, Διδάκτορες, Ερευνητές, Φίλους της Εκπαίδευσης