Η Οργανωτική Επιτροπή του 9ου Συνεδρίου του ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε Επιστήμονες που επιθυμούν να στελεχώσουν εθελοντικά την Επιτροπή Κριτών των εργασιών του Συνεδρίου. Απαραίτητο ένταξης στην ομάδα Κριτών είναι η κατοχή τουλάχιστον ενός τίτλου μεταπανεπιστημιακής εκπαίδευσης στις θεματικές περιοχές του συνεδρίου (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο) Εφόσον καλύπτεται το προαναφερόμενο απαραίτητο, ας κατεβάσετε κι ας συμπληρώσετε την αίτηση ένταξης κλικ, εδώ.

Στη συνέχεια, στείλτε τη μας με e-mail στη διεύθυνση που ακολουθεί: sec at neospaidagogos.gr (αντικαταστήστε το at με το @, χωρίς ενδιάμεσα κενά), Σαν τίτλο του mail ας χρησιμοποιήσετε το: Αίτηση για Κριτής εργασιών του Συνεδρίου

Χρησιμοποιείστε σαν όνομα αποστολέα του mail σας, το πλήρες ονοματεπώνυμό σας [Επώνυμο Όνομα]. Μας βοηθά σημαντικά στην επεξεργασία των αιτήσεων. Εφόσον επιλεγείτε ως Κριτής, Θα λάβετε ως 2 εργασίες για κρίση, με την έναρξη κάθε νέας περιόδου κρίσης, βασισμένη σε δικό μας συνεδριακό υποδειγμα κρίσης.

Προνόμια Κριτών:

1. Έκδοση ηλεκτρονικής Βεβαίωσης Κριτή Συνεδρίου. Θα σταλεί μετά τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου

2. Παραλαβή του ηλεκτρονικού Τόμου Πρακτικών του συνεδρίου. Θα σταλεί ηλεκτρονικά μετά τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου download link

 

Αίτηση για ένταξη στην Επιτροπή Κριτών  (για εργασίες που θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα) Συμπληρώστε την αίτηση (αρχείο xlsx -και στείλτε το στο sec@neospaidagogos.gr

Αίτηση για ένταξη στην Επιτροπή ξενόγλωσσων Κριτών  (για εργασίες που θα υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα) Συμπληρώστε την αίτηση (αρχείο xlsx -και στείλτε το στο sec@neospaidagogos.gr