Η Οργανωτική Επιτροπή του 8ου Συνεδρίου του ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για στελέχωση των Προεδρείων των Συνεδριών του συνεδρίου. Έργο των μελών των Προεδρείων θα είναι η επιτυχής διεύθυνση και διεκπεραίωση συνεδρίας, είτε πρωινής είτε μεσηβρινής είτε μεταμεσημβρινής (Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Μαΐου 2023).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν την αίτηση ένταξης σε Προεδρείο, κλικ, εδώ. Στη συνέχεια, ας μας τη στείλουν με e-mail στη διεύθυνση που ακολουθεί: sec at neospaidagogos.gr (αντικατάσταση του at με το @, χωρίς ενδιάμεσα κενά). Σαν τίτλο του mail ας χρησιμοποιήσουν το: "Αίτηση για ένταξη σε Προεδρείο Συνεδρίας". Ας χρησιμοποιηθεί σαν όνομα αποστολέα του mail, το πλήρες ονοματεπώνυμο στα ελληνικά [Επώνυμο Όνομα]. Μας βοηθά σημαντικά στην ταξινόμηση κι επεξεργασία των αιτήσεων. Η πρόσκληση ισχύει ως την 31η Μαρτίου 2023

Η υποβολή αίτησης - δε σημαίνει αυτόματα επιλογή και τοποθέτηση σε Προεδρείο! Η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως π.χ. τον αριθμό των αιτήσεων και την ώρα διαθεσιμότητας κάθε ενδιαφερόμενου. Εννοείται ότι θα τηρηθούν απόλυτα οι ισχύουσες τότε υγειονομικές διατάξεις και τα πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή συνεδρίων.

Προνόμια Μελών Προεδρείων (εφόσον επιλεγούν και διεκπεραιώσουν):


1. Παραλαβή Ηλεκτρονικής Βεβαίωσης Μέλους Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου.

2. Παραλαβή του ηλεκτρονικού Τόμου Πρακτικών του συνεδρίου, διαμέσου download link. Η παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του τόμου, περί το τέλος Ιουνίου 2023