Ως την 15η Απριλίου 2023 αναμένουμε ότι θα παραλάβουμε όλες τις κρίσεις των εργασιών από τους Κριτές.