Την 15η Απριλίου 2023, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου ο κατάλογος των εργασιών που θα απαρτίσουν τη συνεδριακή ύλη του συνεδρίου του ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ, καθώς και το πρόγραμμα. Θα σταλεί ενημερωτικό mail σε όλους όσους συμμετείχαν στις διαδικασίες του. Οι ενδιαφερόμενοι θα εξετάσουν τον κατάλογο και αν διαπιστώσουν κάποιο θέμα, θα επικοινωνήσουν αμέσως με τους οργανωτές.