Η συμμετοχή με εργασία στο συνέδριο (πλην των προσκεκλημένων ομιλητών) - εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία κρίσης και έγκρισης συμπερίληψης της εργασίας στη συνεδριακή ύλη (στoν ηλεκτρονικό τόμο πρακτικών), στη συνέχεια οδηγεί σε εγγραφή εισηγητή με καταβολή συνεδριακής συνδρομής.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ/-ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ή ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Η συνδρομή κάθε εισηγητή εργασίας που συμμετέχει στο συνέδριο, με φυσική παρουσία ή από απόσταση, ανέρχεται στο ποσό των 40 ευρώ ανά εργασία/ανά εισηγητή. Για κάθε εγκεκριμένη εργασία (αυτών των κατηγοριών) πρέπει να γίνουν τόσες εγγραφές εισηγητών - όσοι είναι και οι αναγραφόμενοι συγγραφείς επί της εργασίας. (Για την παρουσίαση της εργασίας ενώπιον των σύνεδρων, δεν χρειάζεται η παρουσία όλων των συγγραφέων)

Συνεδριακές παροχές στους Εισηγητές

Βεβαίωση Εισηγητή - Δημοσίευσης σε συλλογικό τόμο πρακτικών, με Επιτροπή Κριτών και ISBN

Ο ηλεκτρονικός τόμος πρακτικών του συνεδρίου, σε ebook/pdf, με αριθμό ISBN, διαμέσου internet download, μετά την πραγματοποίηση του συνεδρίου, ως τις 8 Ιουνίου 2023.

Δυνατότητα internet download των ηλεκτρονικών τόμων πρακτικών των προηγούμενων συνεδρίων μας.