Ακολουθεί (πτυσσόμενος) κατάλογος "πιθανών ερωτήσεών σας" και απαντήσεών τους. Κλικ στο πιθανό ερώτημά σας και θα αναπτυχθεί η απάντηση. Για περισσότερες ερωτήσεις, μπορείτε να μας στείλετε mail στο sec@neospaidagogos.grΠώς μπορώ να παρακολουθήσω το συνέδριό σας;

Πρέπει πρώτα να εγγραφείτε σύνεδρος, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης του συνεδρίου;

Στους σύνεδρους, θα δοθεί έντυπη βεβαίωση παρακολούθησης συνεδρίου.

Πότε μπορώ να αποχωρήσω από το συνέδριο;

Μπορείτε να αποχωρήσετε από το συνέδριο μετά τις 13.30 του Σαββάτου 7 Μαΐου 2022. Ή να αποχωρήσετε και να επανέλθετε σε όποια συνεδρία σας ενδιαφέρει. Ας έχετε όμως υπόψη ότι για λόγους διατήρησης της ησυχίας, η είσοδος και η αποχώρηση σύνεδρου από κάθε συνεδριακή αίθουσα θα γίνεται στην αρχή και στο τέλος κάθε συνεδρίας.

Από πού θα δοθούν οι βεβαιώσεις συμμετοχής (Σύνεδρου-Εισηγητή) και πότε;

H Συνεδριακή Γραμματεία θα χορηγήσει τις βεβαιώσεις σύνεδρου και εισηγητή. Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης συνεδρίου (σύνεδρου) θα δίνονται μετά τις 13.30 του Σαββάτου 7 Μαΐου 2022. Οι βεβαιώσεις εισηγητών, θα δίνονται αφού γίνει η εισήγηση ενώπιον των σύνεδρων, όπως είναι τοποθετημένη στο πρόγραμμα. Κάθε σύνεδρος θα πρέπει να φροντίσει για την έγκαιρη παραλαβή τους. Για τους συμμετέχοντες εισηγητές από απόσταση, προβλέπεται η ηλεκτρονική αποστολή των Βεβαιώσεων Δημοσίευσης-Εισηγητή (από τους Οργανωτές).

Ποιες είναι οι παροχές στους εγγεγραμμένους σύνεδρους;

Στους εγγεγραμμένους σύνεδρους θα παρασχεθούν: α) Έντυπη Βεβαίωση παρακολούθησης Συνεδρίου, β) Ο ηλεκτρονικός τόμος πρακτικών του συνεδρίου (e-Book/pdf, διαμέσου download link), ως το τέλος Ιουνίου 2023.

Για την παρουσίαση της εργασίας μου χρειάζομαι σύνδεση στο ίντερνετ. Ο συνεδριακός χώρος διαθέτει ασύρματο ίντερνετ;

Ο συνεδριακός χώρος διαθέτει ασύρματο ίντερνετ.

Θα παρουσιάσω εργασία στο συνέδριο, που απαιτεί εγκατάσταση συγκεκριμένου λογισμικού στον υπολογιστή της παρουσίασης. Μπορώ να εγκαταστήσω το λογισμικό στον υπολογιστή της συνεδριακής αίθουσας;

Όχι, δε μπορείτε να εγκαταστήσετε λογισμικό στον υπολογιστή του συνεδρίου ή να χρησιμοποιήσετε το δικό σας φορητό Στο συνέδριο θα έλθετε μόνο με το αρχείο pοwerpoint για παρουσίαση της εργασίας.

Μπορώ να έχω μαζί μου το φορητό μου και να τον συνδέσω στο προτζέκτορα της συνεδριακής αίθουσας;

Στις εργασίες του συνεδρίου θα χρησιμοποιηθεί μόνο ο εξοπλισμός που παρέχει ο συνεδριακός χώρος.

Ποια είναι η διαδικασία κρίσης των εργασιών;

Οι εργασίες κρίνονται σε ολοκληρωμένο κείμενο. Κάθε εργασία προωθείται τουλάχιστον σε 2 Κριτές. Η κρίση κοινοποιείται στον κρινόμενο χωρίς το όνομα του κριτή. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτών των Κριτών, η εργασία αποστέλλεται και σε 3ο Κριτή και η αποδοχή ή η μη αποδοχή της προκύπτει με την πλειοψηφία που σχηματίζεται. Μια εργασία μπορεί να κριθεί "Αποδεκτή, χωρίς διορθώσεις", "Αποδεκτή, αφού γίνουν οι προτεινόμενες διορθώσεις", να μετατραπεί σε "κείμενο για τα πρακτικά" ή να απορριφθεί.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ Εισήγησης και Σύντομης Ανακοίνωσης;

Οι Εισηγήσεις αναφέρονται σε ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες, μελέτες, διδακτικές προτάσεις. Οι Σύντομες Ανακοινώσεις αναφέρονται σε ερευνητικές εργασίες, μελέτες, διδακτικές προτάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.