α. Με ζωντανή συμμετοχή του/των εισηγητών μιας εργασίας -παρουσίαση της εργασίας στη συνεδριακή αίθουσα.

β. Από απόσταση: Με μαγνητοσκοπημένη ασύγχρονη παρουσίαση της εργασίας (βιντεοεισήγηση) με video on demand. Τα βίντεο αυτά θα αναρτηθούν στο βιντεοκανάλι του συνεδρίου στο youtube

γ. Με κείμενο για περίληψη στον τόμο πρακτικών - γνωστότερo παλαιότερα ως αναρτημένη ανακοίνωση/πόστερ (συμμετοχή με δημοσίευση στον Τόμο Πρακτικών του συνεδρίου)